STAPPEN UIT EEN BOARDROOM VANWEGE NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Board software

Evaluaties plus retraites betreffende de raad bieden top platforms voor het identificeren van interesses, het bij de oppervlakte komen met kwesties, de bevorderen van discussie en het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In dikwijls bedrijven zijn deze processen standaard terechtkomen en proberen ze natuurlijk keurig in uw activiteitenkalender van de raad van bestuur en verlenen ze de mogelijkheid aan het bestuur om niets alleen de uitvoerende bestuurders, maar ook het meerdere senior management te tegenkomen. Board assessments zijn geen evaluatiescorecards of beoordelingsformulieren. Er is geen magische formule voor een beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is vanwege de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren fors qua reikwijdte en doel. Ze kunnen zich concentreren op geheel, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties betreffende elke regisseur. Het besturen van een bedrijf zijn een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen beheersen worden opgebruikt door urgente kwesties van de etmaal. Een effectieve manier door het stuk voor stuk in perspectief te plaatsen, is sedert uit de beslotenheid van de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voor bestuurders door belangrijke doelen te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen in minder formele settings.
  • Evalueer het prestaties plus behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling van het handelsbedrijf.
  • Bouw consensus en los nieuwe meningsverschillen op voordat zij problemen kunnen worden.

the boardroom

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate met vertrouwdheid plus vertrouwen tussen de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden is om bestuurders elkaar in een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Alhier zijn enkele suggesties:

  • Regel aan elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om plaatsen toe bij wijzen betreffende elke bestuurder om met een diner te vertrekken zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in de loop van een jaar de gelegenheid heeft om naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te praten.
  • Een niet-uitvoerend voorzitter (of een leidende directeur, als de voorzitter lid is met het management) moet ten minste dezelfde keer per jaar samenkomen met een individuele bestuurder om een maaltijd te horen van de directeur over de bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan ook problemen aan de oppervlakte brengen waarover spanning of irritatie is.
  • Het CEO zou minstens dezelfde keer per jaar aangaande elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te bekijken die het directeur bezit over de bedrijf, u management plus de feest van het CEO. De NED-voorzitter, indien die er is, moet hier nauw bij belanden betrokken, zodat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen het stoel erbij lobbyen waar zich soms spanningen ofwel problemen gebeuren.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview betreffende elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door het voorzitter, een hoofdregisseur of een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot een succesvolle evaluatie is de creëren met een omgeving waarin respondenten openhartig is. Ze moeten er ongetwijfeld van is dat hun antwoorden niet aan hen kunnen belanden toegeschreven plus dat zij zich niet persoonlijk aan het hele bord moeten schamen door wat iemand anders in uw groep over hen zou zeggen. De evaluatie dienen worden gevolgd door een rapport betreffende de voltallige raad plus, indien met toepassing, betreffende individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet enkel de Board Intelligence persoon die u onderwerp ben van zo’n opmerking de opmerking bij zien krijgen. Mensen bezitten een hele natuurlijke neiging om zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand erbij verminderen, is om evaluaties opnieuw bij te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van het oefening zijn om de prestaties erbij verbeteren boven plaats van kritiek bij leveren bij prestaties ofwel gedrag. Het behandelen betreffende beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, bij plaats betreffende een achteraf uitziende kritiek, kan beslist meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien betreffende het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is het tijd voor het bestuur. De retraite wordt een locatie voordat groepsdiscussie betreffende de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen worden opgelost.